Olmesartan och hydroklortiazid (oralt) beskrivning och varumärken

Olmesartan och hydroklortiazid används ensam eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Högt blodtryck ökar belastningen på hjärtat och blodkärlen. Om det fortsätter under en längre tid, kan hjärtat och blodkärlen inte fungera korrekt. Detta kan skada blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna, vilket resulterar i en stroke, hjärtsvikt eller njursvikt. Sänka blodtryck kan minska risken för stroke och hjärtinfarkt.

Olmesartan är en angiotensin II-receptorblockerare (ARB). Det fungerar genom att blockera ett ämne i kroppen som gör att blodkärlen att dra ihop sig. Som ett resultat, olmesartan slappnar blodkärlen. Detta sänker blodtrycket och ökar tillförseln av blod och syre till hjärtat.

Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum (vatten piller). Det reducerar mängden vatten i kroppen genom att öka flödet av urin, som hjälper till att sänka blodtrycket.

Detta läkemedel är endast tillgänglig med läkarens ordination.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer

Tablett